Nytt samarbetsavtal med Vasakronan för tillsyn och skötsel

28. november 2019
Gunnar Karlsen Sverige AB har fått förtroende av Vasakronan att utföra tillsyn och skötsel samt avhjälpande underhåll under två års tid för fastigheterna i Nord och City i Stockholm. GK har sedan tidigare ett rikstäckande avtal avseende ventilation i Stockholm, Göteborg och Öresund med Vasakronan.

– Vi är stolta att Vasakronan har valt att utöka vårt samarbete och nu väljer oss som leverantör inom ventilationsservice på en tredjedel av sina fastigheter, säger Kim Silversparf, försäljningschef rikstäckande på GK.

GK har ett flertal liknande kunder i Stockholm, exempelvis Lidingö stad och Värmdö kommun, som har samma omfattning, komplexitet och höga kravställning vad gäller både miljö och transporter. 

– Vasakronan jobbar aktivt för att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. De bygger och förvaltar sina fastigheter utifrån ett livscykelperspektiv för att minska sin energi-, vatten- och resursanvändning. GK blir då ett naturligt komplement till deras verksamhet då vi arbetar enligt vår mission ”för en bättre miljö”, genom att skapa effektiva och varaktiga lösningar för våra kunder. Det kan exempelvis handla om energioptimering av fastigheter och minskad förbrukning av icke förnyelsebara material, säger Martin Vujicic, distriktschef för service på GK.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 147 mdkr. Beståndet omfattar 173 fastigheter med en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.