Heidrun R. Marstein blir HR-koncernchef i GK-Gruppen

26. november 2020
Heidrun R. Marstein (47 år) blir ny HR-koncernchef i GK Gruppen, med totalansvar för strategisk HR i GK:s samlade verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Hon tillträder tjänsten den 15:e februari 2021.

Heidrun Marstein har en pol.mag.-examen från NTNU (1999) med organisationspsykologi som huvudämne och har gått utbildningar inom förändringsledning på BI (2004) och affärsförståelse på Insead (2011). Hon har lång och bred erfarenhet från olika chefsbefattningar och styrelseuppdrag inom HR, både nationellt och internationellt, och kommer närmast från en befattning som global HR-chef på Cermaq Group. Hon har tidigare även bland annat varit HR-chef på Solar Group, Schneider Electric Norge och Orkla Care.

– Jag ser fram emot att få med Heidrun i vårt team i en nyskapad tjänst som HR-koncernchef. Hon är en strategisk chef med gedigna värden och ett stort engagemang inom organisations-, kompetens- och chefsutveckling. Våra medarbetare är företagets kärna, och Heidruns kompetens och breda erfarenhet kommer att bidra ytterligare till vår utveckling av en kundorienterad prestationskultur som drivs av de värden som kännetecknar GK, säger GK-Gruppens koncernchef Kim Robert Lisø.

GK ska ta tydlig ställning för klimatet genom en ökad satsning på teknologi och innovation. HR-koncernchefen får det överordnade och strategiska ansvaret för allt HR-arbete på GK som är en av Skandinaviens största tekniska entreprenörer och servicepartner. Målet är att attrahera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare så att GK:s tvärfackliga tjänster och kompetenser ständigt ger bättre, mer innovativa och lönsamma lösningar för kunderna.

– GK har inlett en spännande resa där utveckling av ledning, kompetens och kultur står i fokus. Jag ser fram mot att lära känna företaget och ta mig an uppdraget. Mitt uppdrag blir att vidareutveckla en HR-plattform som säkerställer att GK är en attraktiv arbetsplats för nästa generations medarbetare, med engagerade och kompetenta team, en tydlig kultur och värden som förenar oss alla, säger Heidrun R. Marstein.

Heidrun kommer att ta plats i GK-Gruppens koncernledning och rapportera till koncernchefen. Hon tillträder befattningen den 15:e februari 2021 och kommer att vara placerad vid huvudkontoret på Ryen i Oslo.