Gneiskvartalet - en hållbar kommersiell byggnad i Tromsö

15. september 2020
GK tar med sig all sin erfarenhet och kompetens som totalteknisk entreprenör i planeringen av en ny kommersiell byggnad i Tromsö. Gneiskvartalet kommer att bli till en byggnad som är hållbar i alla livsfaser och blir ett av våra flaggskepp när det gäller utvecklingen av gröna byggnader.

Byggnaden kommer att hysa GK:s verksamhet i Tromsö, liksom andra lokala företag som vill vara en del av projektet.

- När vi övervägde den framtida platsen för vår verksamhet i Tromsö ville vi utveckla något själva. Och det vi utvecklar kommer att återspegla våra ambitioner när det gäller hållbarhet. Dessutom är det viktigt att byggnaden passar in i det lokala klimatet och i befintlig infrastruktur, säger Christopher Karlsen, VD för GK Gruppen Eiendom som ansvarar för planeringsprojektet.

Christopher Karlsen_GK Gruppen Eiendom.jpg
Christopher Karlsen, VD i GK Gruppen Eiendom

En klimatförebild

- GK:s vision är att vara en klimatförebild och en drivkraft för byggbranschen att ta sin del av ansvaret för det gröna skiftet. Det bästa sättet att vara en förebild är att visa hur tekniska installationer i en byggnad kan samverka med själva byggnadskroppen och därmed skapa energieffektiva och hållbara byggnader som har ett tydligt livscykelfokus, säger Christopher.

GK har stora ambitioner med byggnaden. Bland annat blir det Tromsös första Breeam Excellent-byggnad (näst högsta miljöcertifieringen inom byggnad). Dessutom vill GK certifiera byggnaden enligt Well-standarden, som den andra byggnaden i Norge med denna certifiering. Well är en mindre känd certifiering i Norge, men är väl etablerad utomlands och är en kvalitetsindikator för hur det är att bo och leva i byggnaden.

- Vi tror att detta kommer att vara en viktig parameter för professionella hyresgäster som väljer kontor för sina anställda och det är en inspiration för GK:s erbjudanden när det gäller leverans av bra arbetsmiljöer, säger Christopher Karlsen.

- Vi har all expertis om vad som får ett byggnad att fungera. Gneiskvartalet är ett otroligt spännande projekt som hjälper till att sätta GK på kartan som en innovativ totalteknisk entreprenad som ligger i framkant är ett tydligt exempel på hur vi bygger hållbara samhällen för generationer, avslutar Christopher.

Gneiskvartalet presenterades vid Tiger Seminar i Tromsö den 26 augusti 2020.

Om GK-Gruppen Eiendom

GK-Gruppen Eiendom är ett enskilt fastighetsutvecklingsföretag inom GK-koncernen som skapar nya innovativa byggnader i Norge, Sverige och Danmark. Företaget hanterar och samordnar GK-Gruppen Eiendom koncernens uthyrning av lokaler i Norge, Sverige och Danmark och säkerställer därmed professionell fastighetsförvaltning med fokus på hållbarhet och kostnadseffektiv drift. GK hyr mer än 80 000 kvadratmeter på 84 platser i hela Skandinavien.