GK-koncernen tar hållbarhet på allvar och lanserar sin första ESG-rapport

10. augusti 2020
I stället för att "bara" sammanställa en hållbarhetsrapport så inför nu GK-koncernen 30 ESG-indikatorer som centrala mätparametrar i sin företagsstyrning. Vägen mot att vara ännu mer hållbara har också blivit GK:s huvudstrategi.

Hållbarhet är helt centralt i GK:s nya koncernstrategi och vision att bli en klimatförebild. För det familjeägda företaget har långsiktighet och miljö suttit i ryggraden ända sedan det grundades 1964, men nu gör man mycket medvetna och strategiska val för att säkerställa att företaget bidrar till det stora arbete som krävs för att Parisavtalet och FN:s 17 hållbarhetsmål ska uppfyllas.

– Vi vill visa att vi tar hållbarhet på allvar. För att säkerställa att vårt arbete mot hållbarhetsmålen faktiskt blir en integrerad del av verksamheten och styrningen väljer vi att kartlägga och rapportera utifrån en rad indikatorer som är kopplade till miljö, samhällsansvar och företagsstyrning (ESG). Dessa indikatorer ska vara KPI:er för vår generella strategiuppföljning och hur vi mäter vår verksamhet, säger Kim Robert Lisø, koncernchef.

Frivillig rapportering

GK-koncernen har i dag ingen lagstadgad skyldighet att leverera hållbarhetsrapporter eller rapportera enligt något ESG-ramverk, men som medlem av UN Global Compact, FN:s nätverk för ett hållbart näringsliv, har vi förbundit oss att följa FN:s 10 principer för ett ansvarstagande näringsliv samt publicera årliga rapporter.

GK har valt att använda Nasdaqs ESG-guide som ramverk för rapporteringen. Den innehåller totalt 30 indikatorer som gäller allt från växthusgasutsläpp, fördelningen när det gäller kön bland medarbetarna och HMS-statistik till styrdokument och kvalitetssäkring. För rapportering av många av dessa ESG-indikatorer krävs en omfattande datainsamling och beräkning av effekter, och många delar av GK:s organisation har varit inblandade i att kartlägga och inhämta nödvändiga data och information.

Tydliga och kvantitativa målsättningar

– Under arbetet med rapporteringen har det uppenbarats att vi på vissa områden inte har tillräckligt bra dataunderlag, dels beroende på system och rutiner, men även för att vi har verksamhet i tre olika länder. Den här insikten tar vi konkret fasta på när vi till exempel ska utforma ny IT-arkitektur eller utvärdera nya system och lösningar, så att vi kan säkerställa att vi får tillräckligt bra dataunderlag för att kunna bedöma om vi rör oss i rätt riktning mot målbilden, säger Lisø.

Årets ESG-rapport har gjort att GK har fått konkreta siffror på hur företaget fungerar i dag och vi har inte minst fått tydliga och kvantifierbara mål för hur vi ska agera under strategiperioden.

– Det var viktigt för oss att hållbarhetsrapporten inte bara skulle beskriva våra ambitioner och aktiviteter, utan faktiskt vara ett konkret och operationellt verktyg för att vi själva ska bli medvetna om hur vi på GK jobbar med hållbarhet i dag, men även framöver, säger Guro Steine, direktör för kommunikation och hållbarhet på GK.

Handlingar som räknas

– Vi blir inte hållbara bara för att vi skriver en hållbarhetsrapport – det är handlingarna som räknas. GK väljer att vara öppna och transparenta om nuvarande status och använda detta som input i den fortsatta utvecklingen av koncernen. Vi hoppas att detta kan inspirera andra i vår bransch att göra likadant, säger Lisø.

GK-koncernens ESG-rapport för 2019 (eng)