GK-koncernen redovisar stabilt resultat för tredje kvartalet

26. oktober 2020
GK-koncernen omsatte 4,7 miljarder norska kronor under det tredje kvartalet. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 125 miljoner kronor. Stabil underliggande verksamhet och ökad lönsamhet ger positiva resultat.

GK-koncernen omsatte 4 690 miljoner norska kronor det tredje kvartalet 2020, jämfört med 4 859 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 125 miljoner kronor, vilket är en ökning med 4 miljoner jämfört med tredje kvartalet 2019. Resultatet före skatt blev 70 miljoner kronor, vilket är en ökning med 11 miljoner jämfört med samma period i fjol.

– Vi fortsätter att leverera stabilt resultat 2020, trots den krävande period som samhället och det norska näringslivet befinner sig i, och jag är imponerad över våra medarbetare som varje dag jobbar på och levererar värde till alla våra kunder över hela Skandinavien, säger Kim Robert Lisø, koncernchef GK.

Aktivitetsnivån och kapaciteten vid verksamheterna i Norge, Sverige och Danmark justeras löpande, vilket återspeglas i en lägre omsättning 2020 jämfört med 2019. Fokus på kostnader och projekteffektivitet bidrar ändå till att lönsamheten totalt sett stärks.

I framkant med digitala lösningar

Koncernen har en ny strategi som innebär att både digitalisering och hållbarhet står högt på GK:s dagordning. Energieffektivitet står i centrum för GK:s leveranser; ny teknik och smarta lösningar är viktiga komponenter om vi ska lyckas med den gröna omställningen.

– Byggnader ger i dag stora klimatavtryck. En viktig del av lösningen för att minska dessa och jobba mot ett klimatneutralt samhälle är därför att använda effektiva molnbaserade digitala tjänster, säger Lisø.

GK ligger i framkant och har lång erfarenhet av och gedigna kunskaper om IoT (Internet of Things) i byggnader samt sensordata och maskininlärning som presenteras på ett intuitivt sätt. Den ökade efterfrågan på hållbara, smarta lösningar har lett till att GK i allt högre grad rekryterar teknologer som tillsammans med GK:s specialister definierar och utvecklar framtidens lösningar.

– Med GK Cloud har vi utvecklat marknadens ledande lösning för fastighetsautomation och molnbaserad fastighetsdrift. Vi går från haveribaserat underhåll till sensorbaserat och förutsägbart underhåll. Med data från sensorer på allt från pumpar, ventilationsanläggningar och belysningssystem till inpasseringssystem bidrar GK Cloud till en förutsägbar, stabil och energisnål drift av våra kunders tekniska installationer. Vi är därför väldigt stolta över att Statsbygg nyligen valde vår lösning för övervakning och energiuppföljning av 200 av deras fastigheter, säger Lisø.