För en bättre miljö – Gunnar Karlsens hållbarhetsredovisning 2018

18. juni 2019
Gunnar Karlsen lanserar för andra gången en hållbarhetsredovisning, med fokus på miljöarbete, personalfrågor och utveckling av totaltekniska tjänster för inomhusmiljö. Gunnar Karlsens värdegrundsarbete står även i fokus liksom medarbetarnas berättelser om varför det är viktigt och hur det används i det dagliga arbetet.

– Vi arbetar för en bättre miljö, vilket förutom vårt tekniska arbete också inkluderar arbetsmiljön. Vår arbetsmetod bygger på att ha nöjda medarbetare som verkligen trivs och vill utvecklas hos oss. Det är vår grund för att uppnå goda resultat, säger Göran Krawe, vd på Gunnar Karlsen Sverige AB.

Sedan Gunnar Karlsen bildades för drygt 50 år sedan har missionen varit att arbeta för en bättre miljö, samtidigt som man aktivt jobbar efter en värdegrund som värnar om människan. Idag är Gunnar Karlsen en totalteknisk entreprenör och servicepartner inom nya och befintliga byggnader som växer fort och ständigt uppdaterar sitt erbjudande.

Läs GK:s hållbarhetsredovisning 2018