GK Rör stärker sin position på marknaden genom nya förvärv

4. september 2018
GK Rör AB har förvärvat bolagen AB Täby Rör, Rörcompaniet AB och US Rörteknik AB som idag ägs av ESSING-koncernen. Avtalet undertecknades på VVS-museet i Bromma. Uppköpet innebär att GK Rör kommer att bli en av de ledande aktörerna på VVS-marknaden i Stockholm. Med förstärkt kompetens kommer man nu att kunna erbjuda helhetslösningar till kunder som efterfrågar en långsiktig leverantör med erfarenhet inom både service och entreprenad.

Förvärvet av de tre bolagen är en del av GK Rörs strategi för att utöka sin verksamhet i Sverige och nu i Stockholms-regionen. Med bolagets redan marknadsledande position inom ventilation och byggnadsautomation i Stockholm kan man nu erbjuda befintliga och nya kunder kompletta GK-lösningar för att tillgodose den ökade efterfrågan på marknaden.

- Vi är glada över att vi, i och med förvärvet av dessa fantastiska bolag, kunna erbjuda både befintliga och nya kunder ytterligare kompetens och erfarenhet inom rörverksamhet. Förvärvet av dessa bolag kommer att stärka vårt erbjudande av tekniska lösningar inom Entreprenad och Service och leder oss närmare målet att bli förstahandsvalet på marknaden. Vi är jättenöjda med att ha hittat företag som stämmer överens med vår redan etablerade GK-kultur. Att de dessutom delar våra värderingar är oerhört viktigt för oss och vi ser nu fram emot att påbörja resan tillsammans, säger Conny Dyrenäs, VD för GK Rör AB.

- Det är med glädje och en stor portion stolthet jag ser tillbaka på den betydelse ESSING- koncernens bolag hittills haft på Stockholmsmarknaden och när jag nu med ålderns rätt tar ett steg tillbaka så är det med samma glädje och stolthet jag välkomnar GK Rör AB som ny ägare till bolagen. Vid en succession som inte kan hitta sin lösning inom ägarfamiljen finns alltid en oro över svårigheten att hitta en köpare som kan svara upp till de förväntningar som både ägare och personal har. GK Rör har en kultur och ett sätt att arbeta som väl överensstämmer med det sätt ESSING bedrivit sin verksamhet på och med GK Rör som ny ägare till ESSING-koncernens bolag är det min övertygelse att bolagen kommer att bli väl omhändertagna på det sätt både ägarna och personalen förväntar sig, säger Ingemar Essebro, Koncernchef för ESSING AB.