Ventilation

God ventilation ökar produktiviteten och välbefinnandet. Gunnar Karlsen  projekterar, levererar och monterar luftbehandlingssystem.

Vad kännetecknar ett gott inneklimat? Det är inte så lätt att säga eftersom man varken kan se det, höra det eller lukta det. Men det handlar en del om rätt temperatur och frisk luft, och att överskottsvärme, föroreningar och fukt tas bort så att de som vistas i byggnaden skall ha en god och effektiv vardag.

Användarna i fokus

GK-gruppen, med moderbolaget i Norge, har levererat ventilation sedan 1964 och har en av de främsta kompetensmiljöerna inom ventilation. Vi levererar anpassade ventilationsinstallationer både i nya och existerande byggnader, i linje med varje tids gällande regelverk och med lägsta möjliga driftskostnader. Det är emellertid viktigt att använda funktionen så riktigt som möjligt. Ventilationen skall verka när det finns behov för det, och där det finns behov för det. Styrningssystem som ger behovsanpassad ventilation blir mer och mer utbredd i takt med ökande medvetenhet kring energiförbrukning.

En byggnad är på många sätt dynamisk och med nya hyresgäster uppkommer nya behov. Ventilationssystem är en potentiell energislukare, och det är därför ett viktigt jobb att se till att systemen är anpassade till behovet och att de används på riktigt sätt.

Lagbestämda krav på ventilation

Det är nog väldigt olika vad olika människor uppfattar som bra innemiljö. En del kriterier kan dock kvantifieras, och i Sverige är det lagstadgat att alla byggnader skall ha tillfredsställande ventilation. Den viktigaste orsaken till att detta är reglerat, är att byggnader i dag är så stängda att det är helt nödvändigt att tillföra frisk luft och ta bort föroreningar på ett kontrollerad sätt. Minimikravet ges i föreskrifterna, men de flesta uppdragsgivare väljer att ha högre ambitioner då de uppfatta innemiljön som viktig.

Kontakta oss för mer information

Förfrågan OVK-besiktning, rengöring ventilation och injustering:

Fyll i formuläret så återkommer vi inom 48 h.

 

God ventilation ökar produktiviteten och ökar välbefinnandet

Otaliga undersökningar visar att gott inneklimat ger ökad produktivitet. Ett dåligt inneklimat kan däremot ge ett produktivitetstapp på så mycket som 6-8%, enligt en doktorsavhandling från 2008*. I förhållande till ekonomi utgör ett sådant produktivitetstapp runt tio gånger mer än skillnaden mellan ett optimalt och ett medelmåttigt inneklimat. 

God ventilation sätts inte bara i sammanhang med produktivitet, utan också med hälsa och välbefinnande. Ett exempel är trötthet och koncentrationssvårigheter vid för höga temperaturer, i tillägg till flera fel och nedsatt hastighet i arbetet. Det är också påvisat att korttidsfrånvaro ökar med dåligt inneklimat. Luftvägsinfektioner och huvudvärk är ytterligare exempel på sådant som får konsekvenser för produktiviteten.

*Överläkare Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet, Inneklima 1/2008.

Custom sub menus