De som inte är på kontoret har inget behov av den friska luften som är där. Med behovsstyrd ventilation kan du spara mycket energi istället för att slösa på den när den inte behövs.

Behovsstyrd ventilation levererar just den ventilation som behövs för stunden. Många kontor och mötesrum på svenska företag är ofta tomma så mycket som 60-70 procent av tiden. Med behovsstyrd ventilation förbättras luftkvalitén och sparar både energi uppvärmningskostnader. 

Ett forskningsprojekt vid NTNU (Halvarsson, 2012) undersökte bland annat 247 cellkontor i 11 organisationer. Kontoren användes mellan 20 och 60 procent av den normala arbetstiden, i genomsnitt 40 procent, det vill säga; dessa kontor är tomma i genomsnitt 60 procent av tiden. Behovsstyrd ventilation upptäcker automatiskt om området används, oavsett om det är ett kontorsskrivbord i ett öppet landskap, ett cellkontor eller ett mötesrum. Lindinvent har utvecklat en lösning med tilluftventiler i taket, där varje ventil har en rörelsesensor som meddelar om ljuset ska släckas och lufttillförseln reduceras till ett minimum.

Produktbilde_Lindinvent.png
Lindinvent ventil

Samtidigt styr dessa ventiler också temperaturen i byggnaden; både uppvärmning och kylning. Exempelvis kan byggnaden om den har radiatorer, kan ventilen signalera om att öka eller minska värmetillförseln till kylaren.

Den här smarta kontrollen sparar energi. Energieffektiv, efterfrågestyrd ventilation kan minska energiförbrukningen med 50 - 60 procent jämfört med anläggningar med fast luftmängd, enligt VKE och forskningsprojektet reDuCeVentilation i Sintefs regi.

GK har använt sig av denna lösning på vårt eget huvudkontor Miljöhuset GK, på Ryen i Oslo.

Läs också:

Specialister på ventilation
Läs mer
Møte - Torgeir Spets og Hege Myrdal Engebretsen
Rådgivning av innovativa och energieffektiva lösningar
Läs mer