Kineum och Jacy’z Hotell i Göteborg

Kineum är en upplevelse som, utöver Jacy’z Hotell och kontor, också rymmer restauranger, spa och en konsertscen med plats för 350 personer i publiken. Byggnaden syns på långt håll med sina 28 våningar och fönster utformade som glastrianglar.

GK var med i Kineum-projektet med byggnaden som sedan blev Jacy’z Hotell, från start 2017. Redan från början var det klart att byggnaden skulle komma att rymma flera olika sorters verksamheter men när arbetet med projektering pågick var det ännu inte färdigt exakt hur den färdiga byggnaden skulle se ut och därför behövde man jobba med att hitta en bra lösning som skulle passa många olika sorters verksamheter.

Efter hand, i takt med att alltmer information föll på plats, har planerna modifierats och specialanpassats för att kunna skapa precis det inomhusklimat som efterfrågades. Behoven av luftflöden och anpassade lösningar varierar stort i byggnaden och GK har nyttjat all sin expertis för att hitta lösningar.

En särskild utmaning har varit spa-anläggningen med stora glasfönster. Utrymmet som håller ca 24 – 25 grader inomhus behövde balanseras då ånga från poolerna skapade kondens på fönstren. Genom att öka mängden luft in och justera riktningen på luftflöden har man lyckats nå ett bra resultat.

I det här projektet fick vi plocka fram all vår expertis inom ventilation och applicera den i en och samma byggnad. Det har varit fantastiskt kul och lärorikt.

En annan utmaning ur ventilationssynpunkt är restaurangernas planlösning med öppet kök ut mot matsalen. För att undvika matos från köket bland gästerna har man jobbat med placering och anpassning av ventilationen i köken.

GK har jobbat i projektet hela vägen från start till mål samt fortsätter att finjustera ventilationen i ett garantiserviceavtal.

Kineum och Jacy’s Hotell nominerades nyligen till ArchDailys ”Building of the Year 2024”, en av världens mest prestigefyllda arkitekturtävlingar.