Våra styrande dokument

GK-koncernen har en uppsättning styrdokument som beskriver principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa gäller för alla enheter inom GK-koncernen och är godkända av styrelsen eller koncernledningen.

I GK Gruppens koncernpolicyer beskrivs vilka intentioner och avsikter vi har med vår verksamhet. Här anges även riktlinjer för vad vi definierar som obligatorisk och acceptabel praxis inom ett bestämt område, en uppgift eller process.

Koncernpolicyer är viktiga överordnade dokument som ingår i GK:s ramverk gällande ett enhetligt ledarskap, riskhantering och internkontroll. Det är koncernledningen som ansvarar för att fastställa GK:s koncernpolicyer och en koncernpolicy gäller för alla GK-enheter och anställda,

Utvalda policydokument

Lär känna GK

GK är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning som bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster i kombination med optimal bekvämlighet för användarna – under alla år som fastigheten används.

 Arild Frostad og Inge Flåøyen