GK-koncernens styrelse

Koncernstyrelsen är den högsta ansvariga instansen i GK Gruppen.
John-Erik Karlsen, styreleder

John-Erik Karlsen (f. 1955) är den största ägaren i GK-koncernen och han har varit styrelseordförande sedan 2009. Han har en civilingenjörsexamen från University of Colorado Boulder och började på GK som projektledare 1985. Han en haft ett antal ledande positioner inom företaget, bl.a. som avdelningschef, områdesansvarig och ansvarig för HMS-arbetet, men från 2020 koncentrerar han sig på sin uppgift som styrelseordförande.  

Kaare M. Krane, nestleder

Kaare M. Krane (f. 1953) har varit styrelseledamot för GK Inneklima/GK Norge/GK Gruppen sedan 1997, och vice ordförande sedan 2009. Krane utbildade sig till civilekonom vid Handelshögskolan BI. Han har erfarenhet från bank/finans- och fastighetssektorn och är vd för IFM Immobilien AG. Han har tidigare haft ett antal ledande positioner på fastighetsrelaterade företag, bl.a. T. Klaveness Eiendom, Orkla Finans och Catella, samt har bred styrelseerfarenhet, bl.a. som styrelseordförande för Usbl (2015–2019) och IFM Immobilen AG (2012–2018) samt som styrelseledamot för Multiconsult (2014–2015) och Furuholmen Eiendom (2013–). 

Birte K. W. Sjule, styremedlem

Birte Kristine Wulfsberg Sjule (f. 1978) har varit styrelseledamot för GK-koncernen sedan 2018. Sjule har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi och teknikledning från NTNU och är vd för Sporveien Trikken AS. Hon har tidigare varit koncernstrategichef för Sportveien, konsult på Rokade (nu KPMG) och projektplanerare på Aibel. Sjule sitter i flera styrelser i Sportveien-koncernen.