Som en ledande aktör inom vår sektor deltar GK aktivt i samhällsdebatten och policyskapandet för att bidra till den gröna omställningen och en konkurrenskraftig, säker och attraktiv bransch. GK:s medarbetare är engagerade i olika arbetsgrupper, forskningsprojekt och organisationer.

GK har ett bra samarbete med skolor och universitet och vi anordnar kurser för yrkesutbildningar inom alla våra teknikområden. Vi erbjuder studenter som ska fördjupa sig inom något av våra specialområden att skriva sin masteruppsats eller sitt examensarbete i samarbete med oss.Studentarbetena har ett stort nyttovärde för oss och flera av uppgifterna ingår i interna innovationsprojekt hos oss.

GK vill bidra till en hållbar utveckling även utanför Skandinavien och bidrar med både ekonomiska medel och kompetens till olika biståndsprojekt.

Hållbarhet

GK:s vision är att vara en klimatförebild och hållbarhet är centralt för vår verksamhet.