Så hanterar vi Coronaviruset

GK följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och agerar utefter rådande rekommendationer och råd. Vi agerar proaktivt genom löpande information till våra medarbetare och aktiv dialog med våra kunder och leverantörer.

Vi har med anledning av Corona - Covid-19 aktiverat vår beredskapsgrupp. Denna beredskapsgrupp utgörs av företagsledningen inom GK. Till denna rapporterar fyra regionala beredskapsgrupper som omfattar samtliga våra teknik- och affärsområden. Syftet med detta är att fånga händelser inom samhället och marknaden för att snabbt kunna vidta åtgärder och dela nödvändig information. Vi följer myndigheternas instruktioner, råd och vägledning samt genomför uppföljningar i vår egen verksamhet för att säkerställa att vi följer reglerna.

Inom GK jobbar vi aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete. Därför har vi genomfört särskilda arbetsmiljömöten inom alla våra regioner och affärsområden. Syftet med dessa möten var att kartlägga och identifiera risker med anledning av Covid-19. Det är ett omfattande arbete som involverat representanter från både arbetstagare och arbetsgivare.

Skyddskommittémöten

Samtliga regionala kontor har genomfört särskilda möten med avseende på vår arbetsmiljö i relation till Covid-19.

Information till våra anställda

Information har gått ut till all vår personal kontinuerligt med förhållningsregler. Särskild information har gått ut till våra chefer inom bolaget.

Regionala beredskapsgrupper

Ansvariga för dessa grupper är:

Region Nord:
svenake.boman@gk.se

Region Väst:
ulf.gustafsson@gk.se

Region Öst:
martin.vujicic@gk.se

Region Syd:
anders.lofberg@gk.se

 

Hälsa, miljö & säkerhet på GK

GK arbetar systematiskt och målinriktat med hälsa, miljö och säkerhet.

Mohamad Aljasem_Rørlegger_Gjøvik