Miljöpolicy

Gunnar Karlsen Sverige AB minskar energianvändningen och förebygger föroreningar både hos våra kunder och i vår egen verksamhet. Genom samråd med våra beställare och leverantörer erbjuder vi varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn för en bättre miljö. Avvikelser, förbättringsförslag, nya kundkrav och uppfyllande av lagkrav säkerställer ständiga förbättringar av verksamhetssystemet.

Kvalitetspolicy

Gunnar Karlsen Sverige AB ska ha marknadens bästa kvalitetsprofil och vara kundens självklara val. Vår målsättning är att leverera samtliga anläggningar utan kvalitetsanmärkningar. Avvikelser, förbättringsförslag, kundkrav och uppfyllande av lagkrav säkerställer ständiga förbättringar av verksamhetssystemet.

GK water.jpg

 

 

Custom sub menus