GK Whistle

Vi vill göra rätt –
vår visselblåsartjänst

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer som finns beskrivna i vår uppförandekod.

Du har en viktig roll i att slå larm om du misstänker något som strider mot de etiska riktlinjerna. Det ger oss en möjlighet att förebygga och korrigera om något har gått fel.

I första hand uppmanar vi dig att tala med din chef.  Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB*.

Här hittar du mera information:


Du når kommunikationskanalen på: https://report.whistleb.com/gkwhistlesweden

Du når kommunikationskanalen från till exempel PC, läsplatta, mobil. Vi rekommenderar att du rapporterar från en enhet som inte är knuten till vårt Intranät.

*WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med arbetsgivaren. Tjänsten är helt frikopplad från arbetsgivarens IT-system och webbtjänster. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utpekade individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.

 

We want to do what is right –
Our whistleblowing service

Our long-term success is built on making business in a fair and ethical way. This is described in or Code of Conduct.

Whistleblowing provides an opportunity to report suspicions of misconduct. You have an important role by raising your concern if you suspect a serious misconduct, that should be prevented or corrected. You do not need proof of your suspicions, but all messages must be made in good faith.

We primarily encourage you to contact your manager or supervisor. If you feel you cannot be open with your information, you can raise your concern anonymously, by using our Communication channel, managed by a third-party, WhistleB*.

For more information, please see:


Communication channel, allowing anonymous messaging and dialogue:
https://report.whistleb.com/gkwhistlesweden

The Communication channel can be reached on any device, including smart phones. We recommend that you access the Communication channel from a device that is not connected to our intranet.

*WhistleB ensures the anonymity of the whistleblower. The service is separate from the organisation´s IT environment. WhistleB does not track IP addresses or other data that could identify a person sending a message. Messages are encrypted and can only be decrypted by designated individuals. WhistleB cannot decrypt and read messages.

Custom sub menus