För en bättre miljö

Med fokus på en bättre miljö


Hela vår verksamhet handlar om hållbarhet. Vi kombinerar olika teknikområden för att skapa effektiva och varaktiga lösningar för våra kunder och oss själva. Den filosofin ligger som en grund i allt vi gör och därför är den sammanfattad i vår slogan ”För en bättre miljö”.

Vår ambition är att säkerställa att vi alltid skapar framgångsrika, långsiktiga och värdeskapande lösningar för våra kunder och oss själva. Detta gör vi genom att balansera dessa tillsammans med sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen. 

Sweden Green Building Council

Vårt medlemskap i Sweden Green Building Council (SGBC) ger oss en viktig position inom hållbart byggande då vi är med och stöttar initiativet att driva på utvecklingen mot mer hållbar bebyggelse. Det i sin tur ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i.
Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande och arbetar aktivt för en god bebyggd miljö där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Gunnar Karlsen har stora möjligheter att tillsammans med SGBC påverka och ge inflytande till beslutsfattare och myndigheter inom hållbart byggande i Sverige. Detta leder oss i rätt riktning för att fortsätta vår mission- att arbeta för en bättre miljö!

Noll skador med Håll Nollan

Hållbarhet för oss är också en trygg och säker arbetsmiljö. Alla våra arbetsplatser ska vara skadefria och hälsosamma. Vi är därför medlemmar i Håll nollan som är en samverkan för noll olyckor i byggbranschen.
Vårt medlemskap innebär att vi är med och utvecklar säkerheten på arbetsplatsen samt tillsammans med de andra medlemmarna samla befintlig kunskap och dela den med varandra. Det är viktigt att identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser.

Visionen är att ingen ska skada sig på byggarbetsplatser i Sverige- något som vi helt står bakom!

Custom sub menus