Heidrun Reboli Marstein

Heidrun Reboli

Heidrun R. Marstein (f. 1973) har varit HR-chef för GK-koncernen med helhetsansvar för strategisk HR för GK:s samlade verksamhet i Norge, Sverige och Danmark sedan 2021. Hon kom till GK från en tjänst som global HR-chef för Cermaq Group. Marstein har en pol.mag.-examen från NTNU (1999) med inriktning på organisationspsykologi och har gått utbildningar i förändringsledning på BI (2004) och affärsförståelse på Insead (2011). Hon har tidigare även bland annat varit HR-chef på Solar Group, Schneider Electric Norge och Orkla Care.

Heidrun Reboli