Lär känna Martin

Martin Righetti Nilsen på GK

Martin trivs bäst med att jobba med riktigt stora byggnader, när han får bidra till att minska klimatutsläppen och inte minst när GK tänjer på gränserna för vad som är tekniskt möjligt.

Går i täten för hållbarhetsutvecklingen

– På masterkursen i energi och miljö gick jag en fördjupning i industriell processteknik och har kanske präglats av det, berättar Martin. Det jag tycker bäst om är nämligen när vi bidrar till nya, stora industribyggnader. Det är något med dimensionerna.

Martin jobbar med ventilation och blir tidigt involverad i byggprojekten. Om det så är skolor, förskolor, idrottshallar eller industribyggnader så har de ett par saker gemensamt.

– Ventilationen ska naturligtvis vara bra, men det vi jobbar mest med är att göra byggnaderna så energieffektiva som möjligt, och det helst till en låg kostnad.

Hållbara lösningar

För att hjälpa kunder att fatta hållbara beslut har GK börjat räkna på växthusgasutsläpp.

– Vi jobbar nu med att utveckla ett verktyg som ska göra att vi kan inkludera en utsläppsredovisning i alla erbjudanden till våra kunder. Då blir det enklare för dem att bedöma utsläppen i relation till priset. I dag är priset ofta avgörande, men framöver kommer utsläppen att väga tyngre, det är vi övertygade om.

För Martin var GK:s satsning på hållbarhet avgörande för att han sökte sig till dem.

– För mig är det viktigt att jobba i en verksamhet som har en tydlig miljöprofil. Det gör mig motiverad att veta att jag varje dag bidrar till att dra lasset åt rätt håll. Jag upplever att GK verkligen är framsynt.

Martin Righetti Nilsen på GK
Martin Righetti Nilsen är försäljningsingenjör på GK.

Nästa steg

I ett projekt kopplat till vätgasproduktion har Martin varit med och tänjt på gränserna för vad som är möjligt.

– De senaste månaderna har jag jobbat med ett projekt där vi renar luften i samband med slambehandlingen i en vätgasanläggning. Där utmanar vi verkligen teknikens gränser och det är jättekul. Och så är det enorma dimensioner också. Det är grymt.

Martin menar att det är viktigt att utmana gränserna med tanke på bygg- och anläggningsbranschens klimatavtryck. Globalt står bygg- och anläggningsbranschen för cirka 40 procent av de energi- och processrelaterade utsläppen – och trenden är faktiskt ökande.

– Det är uppenbart att det krävs en minskning om vi ska nå det europeiska målet på 55 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030 och netto noll senast 2050.

Martins verksamhetsområde VVS står för hela 20 procent av utsläppen för nybyggda hus, och mer än det dubbla vid renovering av byggnader.

– Trenden går mot mer renovering och färre nybyggnationer, så här finns det mycket att hämta. Jag är glad att delta i ett FoU-projekt som heter Grön VVS, där GK är partner. Det är ännu ett bevis på att jag har hamnat på rätt ställe, på ett företag som menar allvar när det gäller hållbarhet.

Vänlighet och variation

Utöver hållbarhet och spännande byggprojekt är det arbetsmiljön och variationen som får Martin att trivas på jobbet.

– Vi har riktigt bra stämning på kontoret, det är väldigt inkluderande och högt i tak. Och så sker det många sociala aktiviteter. I dag ska vi spela frisbee-golf, förra veckan hade vi grillkurs med avdelningen och lördagen dessförinnan var det sommarfest. Det är nästan så att det blir för mycket av det goda, säger Martin med ett leende.

Variationen i arbetsdagen är också något Martin uppskattar.

– Det är inte många dagar som är den andra lik. Det är många olika projekt som pågår, ena dagen jobbar jag med en förskola och nästa med en industribyggnad, men det är också en bra kombination av att sitta på kontoret, gå på kundmöten och vara ute på byggarbetsplatser. Att bara sitta framför datorn åtta till fyra varje dag hade jag inte gillat särskilt mycket. Det slipper jag som tur är.

Jobb på GK

Lär känna Team GK

En arbetsplats att känna sig stolt över – i dag, imorgon och för nästa generation. Handlingar som räknas, det är vårt löfte och inte minst vår verklighet. Oberoende var i organisationen vi jobbar är vi alla ett GK. Team GK.

Läs mer om Team GK
TeamGK