Lär känna Margrethe

Margrethe Skomedal, projektledare på GK.

Från att ha haft en trygg roll som projektledare fick Margrethe känna på utvecklingskurvan när hon för ett och ett halvt år sedan fick ett chefsjobb med personalansvar. För henne handlar ledarskap mycket om att skapa öppenhet, släppa fram och anpassa.

Glädjen i att se andra genomföra projekt

Civilingenjören Margrethe började som projektledare på GK 2015. Från att ha haft ansvar för egna projekt fick hon med tiden även specialistansvar för nyanställda projektingenjörer. Det har varit en spännande utmaning att få personalansvar utöver allt annat.

– Det var en omställning, det måste jag erkänna. Men det var ingen tvekan om att det var en utmaning jag ville anta, så när möjligheten erbjöds räckte jag snabbt upp handen.

Många som är nya i en chefsroll kan tycka att det är utmanande att gå från att vara kollega till chef, och Margrethe är inget undantag.

– Även om jag har haft specialistansvar tidigare är det något annat att vara chef och också ansvara för mjukare arbetsplatsfrågor. Då krävs det att man ser saker ur ett bredare perspektiv, man måste väga flera hänsyn mot varandra.

Margrethe Skomedal
Civilingenjören Margrethe Skomedal är projektledare på GK.

Bra kommunikation och förtroende

För Margrethe är bra kommunikation det viktigaste med chefskapet.

– Det viktigaste för mig är att skapa en öppen miljö där mina kollegor vågar komma till mig med vad det än må vara, utan att hålla tillbaka något. Skapa psykologisk trygghet, som det heter på fackspråk. Jag vill skapa en miljö som bygger på ömsesidigt förtroende, vilket jag också förväntar mig av mina chefer.

För Margrethe handlar förtroende också om att släppa fram sina kollegor och inte se de projekt hon ansvarar för som sina egna projekt, även om rollen kallas projektägare.

– Jag blir glad av att kunna släppa fram andra och se till att de kan genomföra sina uppgifter. På GK har vi inga egna projekt, det är allas projekt, där vi samarbetar mellan avdelningar.

Anpassningsförmåga

Det pratas ofta om olika ledarstilar och ledarroller. Margrethe tycker att det är svårt att svara på vilken roll hon har eftersom hon menar att den måste anpassas efter situationen.

– Jag kan inte ha en ledarstil som jag håller mig strikt till. En typ av återkoppling som fungerar för en kollega i en viss situation behöver inte fungera lika bra för en annan kollega i ett annat sammanhang. Jag tycker det är viktigt att anpassa ledarstilen till situationen.

Det finns ändå två olika roller som Margrethe ofta lutar sig mot.

– Jag vill skapa motivation och vara en som hejar fram andra. Samtidigt är jag fortfarande väldigt involverad i det praktiska och försöker föregå med gott exempel, så både delegerande och deltagande. Som chef är det viktigt att kommunicera bra och tydligt, men det finns få saker som slår bra handlingar.

Stöd att få

Margrethe blev på många sätt utkastad på djupt vatten när hon fick personalansvar. Då var det bra att få stöd av GK.

– GK har utvecklat egna webbkurser i ledarskap och de var väldigt bra när vi alla jobbade hemifrån. Nu har vi kurser på plats för att utveckla oss som chefer, vilket jag verkligen uppskattar.

GK har också regelbundet möten där alla chefer med personalansvar deltar. Där avhandlas praktiska saker, men man diskuterar även problem man ställs inför som chef.

– Dessutom får jag bra stöd från HR-avdelningen, både när det gäller praktiska och juridiska frågor, men även mellanmänskliga sidor av chefsrollen. Det har varit till väldigt bra hjälp.

Att ta steget upp och bli chef har varit en utmaning. Margrethe tvekar dock inte om vilket råd hon vill ge till andra som skulle vilja bli chef.

– Räck upp handen om tillfälle ges. Om tillfället inte infinner sig, så sök upp det!

Jobb på GK

Lär känna Team GK

En arbetsplats att känna sig stolt över – i dag, imorgon och för nästa generation. Handlingar som räknas, det är vårt löfte och inte minst vår verklighet. Oberoende var i organisationen vi jobbar är vi alla ett GK. Team GK.

Läs mer om Team GK
TeamGK