Slipp prischock på elnotan i vinter

5. september 2022
Uppvärmningskostnader och elpriser riskerar att skjuta i höjden i vinter. Använder du naturgas som källa för din uppvärmning kan det vara läge att börja fundera över andra alternativ. GK:s expert reder ut vad som gäller.

Redan innan Ryssland attackerade Ukraina hade priserna på naturgas ökat. Växande global efterfrågan, en kall vinter och en varm sommar 2021 bidrog till att lagren med naturgas minskade – och ledde till stigande priser. Det faktum att Ryssland står för omkring en tredjedel av Europas gasbehov, och att landet stoppat sin gasexport på grund av kriget i Ukraina, har förvärrat situationen ytterligare. USA:s export av naturgas går framförallt till Latinamerika och Brasilien som har stora behov just nu på grund av svår torka.

Prisutvecklingen har varit enorm och många företag kommer behöva göra drastiska förändringar för att undvika konkurs i vinter. Titta på allt som förbrukar el och gas och fundera över vad ni kan spara in på.

– Prisutvecklingen har varit enorm och många företag kommer behöva göra drastiska förändringar för att undvika konkurs i vinter. Titta på allt som förbrukar el och gas och fundera över vad ni kan spara in på. Kanske går det till exempel att stänga av varmvattnet på arbetsplatser, säger Henrik Bergman, projektledare rådgivningsavdelningen på GK.

För den som agerar snabbt går det att förbättra situationen inför vintern. Utöver de som använder sig av naturgas bör fastighetsägare med elpanna, direktverkande el, pellets eller olja också fundera över alternativa lösningar. Ett sätt kan vara att kontakta kommunen för att undersöka om det finns fjärrvärme i fastighetens område som går att ansluta till. Fjärrvärme är driftsäkert och miljövänligt.

– Att installera en luft/vatten-värmepump är ett bra alternativ för många. Med tanke på dagens priser tjänar man också in kostnaden relativt snabbt. Och för den som är snabb på bollen går det att få en värmepump på plats innan vinterns kallaste månader, säger Henrik Bergman.

Har man möjlighet att styra sin förbrukning ger det också mer flexibilitet och lägre priser. Värme från en värmepump går att lagra i en stor vattentank. Genom att köra värmepumpen när elen är som billigast och lagra i vattentanken förskjuts effekttoppar som annars blir dyra. Även solceller med lagringsmöjligheter i form av batterier kan spara mycket pengar.

I flerbostadshus med fjärrvärme kan man nyttja byggnadens värmetröghet för att spara pengar. När varmvattenanvändningen är som störst märks det knappt om man sänker värmen i huset tillfälligt. Eftersom fjärrvärmeleverantören debiterar för den högst uttagna effekten blir det billigare om fjärrvärmen endast nyttjas till varmvatten den korta stund de boende duschar på morgonen och kvällen.

– Sitter man fast med naturgas utan möjlighet att byta inom en snar framtid är det viktigt att se till att gasanläggningen är optimerad. Gamla avlagringar i förbränningskammaren sänker effekten. Nya modeller kan också utnyttja effekten av värmen från rökgaserna. Utöver värmeanläggningen kan man också göra stora besparingar genom att se över fastigheten och energieffektivisera där det går genom exempelvis isolering, säger Henrik Bergman.