Därför är det smart med miljöcertifiering

30. augusti 2022
Att miljöcertifiera en byggnad kan vara ett sätt att höja dess attraktionskraft. Men vad krävs för att en byggnad ska bli certifierad med Miljöbyggnad? Vi tittar närmare på Sveriges vanligaste miljöcertifieringar.

Intresset för att certifiera byggnader enligt certifieringen Miljöbyggnad växer och är idag det vanligast förekommande systemet. På GK jobbar Erik Sunding med kunder som behöver hjälp med någon del av processen. Oftast handlar det om befintliga byggnader, men ibland initieras processen också i samband med om- eller nybyggnation.

– Vi ser ofta att byggnader vi är ute och jobbar i av andra skäl faktiskt redan uppfyller de krav som ställs för certifieringen. Då är certifieringen ett bra sätt för en byggnadsägare att slå två flugor i en smäll genom att se till att byggnaden uppfyller de lagkrav som ställs och samtidigt få ett kvitto på miljöprestandan som kan vara användbart för många företag, säger Erik Sunding, energirådgivare på GK.

För att certifiera en befintlig byggnad krävs det att man uppfyller tolv kriterier och certifieringen kan göras på nivåerna brons, silver eller guld. För bronsnivån handlar det i stort sett om att uppfylla de lagkrav och allmängiltiga riktlinjer som finns. För silvernivån höjs kraven inom bland annat solskydd, ljudmiljö och ventilation. Miljöbyggnad guld ställer mycket höga krav. Som exempel kan radonhalten inte överstiga en fjärdedel av det lagstadgade kravet.

Vi ser ofta att byggnader vi är ute och jobbar i av andra skäl faktiskt redan uppfyller de krav som ställs för certifieringen. Då är certifieringen ett bra sätt för en byggnadsägare att slå två flugor i en smäll genom att se till att byggnaden uppfyller de lagkrav som ställs och samtidigt få ett kvitto på miljöprestandan som kan vara användbart för många företag.

För den som saknar dokumentation eller ännu inte lever upp till vissa krav kan GK hjälpa till att ta fram lösningar samt de dokument som behövs. Det kan exempelvis handla om OVK-protokoll, energideklaration, radonmätningsprotokoll, ljudmätningsprotokoll och fuktutredningar.

– Har man redan alla papper på plats och uppfyller kraven kan processen gå rätt snabbt, ofta omkring två till fyra veckor. I de fall det behövs nya lösningar för att uppfylla kraven eller få dokumentationen på plats så drar processen naturligtvis ut lite mer på tiden, säger Erik Sunding.

Just nu jobbar Erik Sunding och hans kollegor med en byggnad i Ystad som ägs av Ystads Industrifastigheter. Planen är att byggnaden, som redan tidigare har certifikaten Miljöbyggnad iDrift och Green Building, ska trippelcertifieras. Det som återstår att göra är att sammanställa ansökan för Miljöbyggnad och skicka in den för utvärdering. GK har tagit fram och utfört stora energibesparande åtgärder åt fastighetsägaren. Att trippelcertifiera byggnaden blir ett bevis för fastighetsägaren att åtgärderna gör skillnad.

– I de flesta fall innebär certifieringsprocessen inga konstigheter. Ett kriterium som ibland kan ställa till det lite är kravet för termiskt klimat inomhus. Inte nödvändigtvis för att byggnaden inte klarar det som krävs utan för att metoden för beräkning ibland kan vara svår att matcha med de omständigheter och verksamheter som råder på platsen. Det kan kräva lite extra arbete men går alltid att lösa, säger Erik Sunding.