GK Sverige genomför organisationsförändringar för ökad effektivitet och konkurrenskraft

21. maj 2024
GK Sverige tar nu ytterligare steg för att stärka sin närvaro och lönsamhet på marknaden genom omfattande förändringar i regionerna Syd och Väst. Efter en noggrann analys av den ekonomiska utvecklingen och de utmaningar vi stött på, har vi fattat beslut om att genomföra förändringar för att möta marknadens krav och säkerställa en hållbar framtid för organisationen.

Under 2023 stod regionerna Syd och Väst inför betydande utmaningar som resulterade i ekonomiska förluster. För att vända denna trend genomfördes en djupgående översyn av verksamheten, vilket nu resulterar i organisatoriska förändringar. 

Regionerna kommer att slås samman och bilda den nya regionen "Sydväst", med Jane Kylberg, nuvarande regionchef för Syd, som ledare för den nya enheten. Områdescheferna för verksamhetsområdet Service i både Syd och Väst fortsätter i sina befattningar, och vi rekryterar för närvarande en ny områdeschef för entreprenadverksamheten. 

Förändringarna träder i kraft den 1 juni och innebär en ökad satsning på entreprenadverksamheten samt en mer integrerad ledningsstruktur. Dessa åtgärder kommer att positionera GK starkare på den konkurrensutsatta marknaden. 

–  Under de senaste åren har regionerna Syd och Väst kämpat med en nedåtgående trend, men 2023 markerade en vändpunkt där vi insåg behovet av att agera för att möta utmaningarna och återupprätta en mer stabil situation. Jag uppskattar medarbetarnas engagemang och ser fram emot att arbeta tillsammans för att vända situationen, säger Alexis Låftman Kahlmann, VD för Gunnar Karlsen Sverige.