GK tecknar avtal med LKAB-koncernen

15. juni 2022
GK Sverige har tecknat ett avtal med LKAB som avser mindre entreprenadarbeten samt reparations- och underhållsarbeten inom rör och ventilation i Luleå och Malmberget. Avtalet innefattar även rådgivning inom energi.

– LKAB samverkar med strategiska leverantörer för ökad hållbarhet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Hållbarhet är centralt i GK:s koncernstrategi - med visionen att vara en klimatförebild. Därför är vi oerhört glada och tacksamma att LKAB fortsätter välja GK som leverantör i Norrland, och att vårt samarbete utvecklas inom fler teknikfack, säger Svenåke Boman, regionchef för region nord, GK Sverige.

Avtalet är ett ramavtal där GK är en godkänd och avtalad leverantör samt uppfyller alla de kriterier som LKAB listar som viktiga. Viktiga kriterier för LKAB är att arbeta kostnadseffektivt, att ha historisk förmåga att leverera med kvalitet och säkerhet enligt tidplan samt ha ett ansvarstagande för hållbarhet genom underleverantörskedjan.

– Om drygt 20 år ska LKAB ha helt koldioxidfria processer och leder därmed omställningen av industrin mot en hållbar framtid. Det ställer hårda krav på oss som leverantör och vårt samarbete de kommande åren. Det kommer vara våra handlingar som räknas - att vi inspirerar och engagerar - där vi väljer miljön först och strävar efter att LKAB lyckas, säger Kim Silversparf, försäljningschef på GK Sverige.

Om LKAB

LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten. Hållbarhet är kärnan i LKAB:s affär och deras ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruvföretagen i branschen. LKAB omsatte 48,8 miljarder kronor och rörelseresultatet blev 26,9 miljarder under helåret 2021. De tillverkar och levererar högförädlade järnmalmsprodukter till den globala stålmarknaden.

För mer information vänligen kontakta:

Svenåke Boman, regionchef, region nord: Svenake.boman@gk.se
Kim Silversparf, försäljningschef rikstäckande kunder: Kim.silversparf@gk.se