Kyla

Vår kylverksamhet kan designa, projektera, leverera och installera alla typer av värme- och kylanläggningar, från små kompaktaggregat till komplexa värmepumpsystem i nya såväl som existerande byggnader. 

Kylområdet är en väl bevarad hemlighet, trots att vi berörs av ämnet varje dag. Vem tänker väl på avancerad teknologi när man hämtar ett paket torsk i frysdisken, eller en dricka från kylskåpet på bensinstationen? Eller vem tänker på att kylning av datarum är viktigt för att dataanläggningarna inte skall bryta samman av överuppvärmning? Eller aircondition i bilen? Eller när teknologin används motsatt, i värmepumpsystem? Kylområdet finns överallt i samhället!

Vi på Gunnar Karlsen utför service och underhåll på alla typer av kylmaskiner och utrustning, precis som förvaltning och rådgivning i samband med komplexa system. Ofta är det stora energikostnader knutna till kylning och här kan vi bidra med lösningar som är effektiva i förhållande till energiförbrukning. De senaste åren har företaget satsat starkt på att bygga kompetens och kapacitet för att täcka marknadens behov, och våra yrkespersoner inom kyla designar, levererat och monterar effektiva kylanläggningar som tillfredsställer både de användarrelaterade behoven och myndigheternas krav inom hantering av köldmedier.

Kontakta oss för mer information

 

Vi levererar:
• Datorkylning
• Kyl- och frysrum tillmatsalar, sjukhus, hotell, restauranger, 
  kiosker, bensinstationer mm.
• Kyl- och fryslager till livsmedelsindustrin och logistikföretag
• Värmepumpar  till existerande och ny uppvärmning
• Klimatkylning till isvattenbaserade DX-system

Custom sub menus