GK Cloud

Molnbaserad plattform för
styrning och övervakning av fastighetssystem

Fastighetsautomation blir allt mer anpassat till det övriga informationssamhället med krav på tillgänglighet och snabbhet. Nya funktioner kopplas samman, styrning sker via appar och datan lagras i molnet. GK Cloud är en molntjänst som möter de krav som aktörer inom branschen har på tillgänglighet och snabbhet i dagens digitala samhälle.

Vad är GK Cloud?

GK Cloud är en molnbaserad plattform för styrning och övervakning av fastighetssystem. Tekniska data från fastigheterna samlas i en Apache Cassandra-databas som är konstruerad för stora dataanalyser. Utveckling och design görs i nära samarbete med Trondheim-baserade mjukvaruföretaget Piscada.

Gunnar Karlsens partnerskap med Piscada, ett företag i frontlinjen för teknikutveckling, möjliggör full kontroll över programvaruutvecklingen och kan lätt anpassas efter dina behov. Vår ambition är att jobba nära kunder, partners och leverantörer för att ta fram funktionalitet som efterfrågas, och på så sätt skapa mervärde.
 

Varför använda sig av GK Cloud?

Fördelarna med att använda GK Cloud är många:

  • Du har alltid tillgång till anläggningen och kan lätt övervaka och styra systemet via en app på mobilen eller surfplattan
  • Du slipper tänka på back-up av data- de lagras i GK Clouds databas i molnet
  • Lätt att anpassa efter dina behov då vi kontinuerligt jobbar på programvaruutvecklingen
  • Kostnadseffektivt- Du behöver inte investera i någon infrastruktur så som egna servrar, dyra skärmar i apparatskåpen etcetera. Systemet kommer du åt via en app i telefonen eller på din surfplatta
  • GK Cloud är en säker lösning med integrerat skydd mot intrång
  • Gunnar Karlsen har en unik och hög kompetens inom fastighetsautomation och hur man underhåller en fastighet under lång tid med optimal energi och klimatprestanda.

Vi har sedan hösten 2017 levererat ca 40 anläggningar i Norden, varav ett 10-tal i Sverige, som nu är uppkopplade till GK Cloud. Responsen från användarna av systemet har hittills varit positiv och ambitionen är att alla kunder på sikt skall kopplas upp i GK Cloud.
 

Din data är skyddad

IT-säkerheten i fastighetssystemen blir också bättre med en rätt utformad molntjänst. Risken för otillbörligt intrång kan oftast härledas till en lokal installation med dålig säkerhetslösning. Övergången till en molnbaserad lösning innebär att tillförlitliga datasäkerhetsmekansimer blir en integrerad del av plattformen.

Inloggning och data i systemet krypteras med den mest moderna tekniken då säkerhetsaspekterna har varit en central del vid utvecklingen av GK Cloud.
 

Förebyggande underhåll är framtiden

I Norge är Gunnar Karlsen marknadsledande inom fastighetsautomation och ambitionen är att växa i Sverige som del av Gunnar Karlsens TotalTekniska Service. Med GK Cloud tas ett stort steg framåt i digitaliseringen och ger förutsättningar för att kunna erbjuda unika tjänster som kommer vara viktiga i framtiden.

Det pågår en transformation av branschen när det gäller underhåll och service. Historiskt har man satsat på bra manuell övervakning och snabb service samt underhåll vid behov, det vill säga när saker slutat fungera. I framtiden handlar det om att åtgärda fel innan de uppstår och det kommer ske med hjälp av sensorer, datainsamling och smarta algoritmer. Vissa kallar det Internet of Things, för oss handlar det om förebyggande underhåll. Gunnar Karlsen har en tydlig ambition att kunna erbjuda de bästa och mest kostnadseffektiva tjänsterna i framtiden- på ett smart sätt.

 

GK Cloud artikel.PNG

Läs vår artikel i Dagens Nyheters livsstilsmagasin där vi berättar om hur den nya tekniken funkar och varför den är viktig i vårt samhälle idag.

Custom sub menus