Byggnadsautomation

GK-gruppen är marknadsledande inom byggnadsautomation.

Automationslösningar ger samspel mellan de tekniska områdena och kan kallas "hjärnan" i moderna byggnader. Vårt företags tvärvetenskapliga bredd, kombinerat med spetskompetens inom området byggnadsautomation, gör att vi kan leverera lösningar som kombinerar gott inomhusklimat, optimalt energiutnyttjande och låga driftskostnader.

Vi levererar byggnadsautomation både som enskild tjänst och som en del av vårt tvärvetenskapliga tjänsteerbjudande inom nybyggnation och existerande byggnader, kallat TotalTeknisk Entreprenad (TTE) och TotalTeknisk Service (TTS). 

Modern IT-teknologi

Vid aktiv användning av modern IT-teknologi erbjuds våra kunder webbaserade automationslösningar för effektiv drift av tekniska installationer i byggnader. För styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer i byggnader levererar vi webbaserade anläggningar för centraldriftskontroll. I moderna byggnader är dessa anläggningar driftsorganisationens viktigaste verktyg för effektiv drift. Ventilation, värme, kyla, belysning, elektrotekniska system samkörs och meddelande om driftsstörningar anmäls med hjälp av anläggningarna.

Optimalt energiutnyttjande uppnås genom bland annat aktiv användning av individuell rumsnavigering och behovsstyrning knuten till byggnadens varierande belastning. Modern instrumentering med kontroll på temperaturer, luftmängderoch ljusnivå integreras i våra teknologiska lösningar och sörjer för att reducera våra kunders energianvändning.         

Kontakta oss för mer information

                  

Utvecklingen går snabbare och snabbare inom industriell automation och vi ställs ständigt inför nya krav, utmaningar och krav på att göra mer med mindre. Sedan årsskiftet har GK gruppen inlett ett samarbete med Piscada AS. Det är ett Trondheimbaserat mjukvaru-företag som har utvecklat en öppen plattform för automation och industriell IT. Det gör att våra leveranser av så kallade smarta byggnader skall ge enklare och mer kundanpassat användargränssnitt i kombination med mer kostnadseffektiv produktion
Custom sub menus