Utvecklingen av smarta byggnader och fokus på energieffektivitet gör det allt viktigare att få en överskådlig bild och helhet över alla tekniska installationer i en byggnad. GK Cloud är en av Skandinaviens ledande lösningar för behovsstyrt och förutsägbart underhåll som bygger på en unik och molnbaserad plattform.

I dagens digitala samhälle finns det krav på tillgänglighet och snabbhet när det gäller fastighetsautomation. Nya funktioner kopplas samman, styrning sker via appar och datan lagras i molnet. GK Cloud är en molntjänst som möter de krav som många har idag när det gäller tillgänglighet och snabbhet i dagens digitala samhälle. 

Vad är GK Cloud? 

GK Cloud är en molnbaserad plattform för styrning och övervakning av fastighetssystem. Tekniska data från fastigheterna samlas i en Apache Cassandra-databas som är konstruerad för stora dataanalyser. Utveckling och design görs i nära samarbete med Trondheim-baserade mjukvaruföretaget Piscada. 

Vårt partnerskap med Piscada, ett företag i frontlinjen för teknikutveckling, möjliggör full kontroll över programvaruutvecklingen och kan lätt anpassas efter dina behov. Vår ambition är att jobba nära våra kunder, partners och leverantörer för att ta fram önskad funktionalitet och genom det skapa nytta och mervärde. 

Vi har sedan hösten 2017 levererat cirka 400 anläggningar i Norden, varav ett tiotal i Sverige, som nu är uppkopplade till GK Cloud. Responsen från användarna av systemet har hittills varit positiv och ambitionen är att alla kunder på sikt ska kopplas upp i GK Cloud.  

Din data är skyddad 

Med rätt utformad molntjänst blir IT-säkerheten i fastighetssystemen också bättre. Risken för otillbörligt intrång kan oftast härledas till en lokal installation med bristfällig säkerhetslösning. Övergången till en molnbaserad lösning innebär en tillförlitlig datahantering och blir då en integrerad del av plattformen. 

Med framtidssäker och tekniskt avancerad kryptering är dina inloggningsuppgifter och data i systemet skyddad. Säkerhetsaspekterna är nämligen en central del vid utvecklingen av GK Cloud.  

Förebyggande underhåll är framtiden 

I Norge är GK marknadsledande inom fastighetsautomation och ambitionen är att även i Sverige växa inom teknikområdet och att det blir en del av vår TotalTekniska Service-tjänst. Med GK Cloud tas ett stort steg framåt när det gäller digitaliseringen, det ger förutsättningar för att kunna erbjuda unika tjänster som kommer vara viktiga i framtiden. 

Det pågår en transformation av branschen när det gäller underhåll och service. Historiskt har man satsat på manuell övervakning, snabb service och underhåll vid behov, det vill säga när saker slutat fungera. I framtiden handlar det om att åtgärda fel innan de uppstår och det kommer ske med hjälp av sensorer, datainsamling och smarta algoritmer. Vissa kallar det Internet of Things, för oss handlar det om förebyggande underhåll. Vår målsättning är att kunna erbjuda dig och din verksamhet de bästa och mest kostnadseffektiva tjänsterna i framtiden- på ett smart sätt. 

 

Läs också:

Därför ska du använda GK Cloud
Läs mer

Läs också:

Byggnadsautomation med molnbaserade lösningar
Läs mer