Rör

Vår rörverksamhet erbjuder alla typer av tekniska lösningar inom Entreprenad och Serviceverksamhet såsom fjärvärme, industrianläggningar, värmeanläggningar, värmepumpar, kylanläggningar samt sanitet och badrum.

Vår rörverksamhet har lång erfarenhet och gediget kunnande inom VS- och Industriinstallationer. Vi erbjuder alltid kvalitativa och funktionella lösningar. Vi erbjuder också en helhet för våra kunder när det gäller tekniska installationer. Från projektering till färdig installation både inom service och entreprenad.

Våra referenser

Våra uppdragsgivare är bland annat Industri- och Byggföretag, Fastighetsförvaltare/ fastighetsägare inom såväl privata som offentliga sektorn. Vi har även avtal med ett stort antal Bostadsrättsföreningar där vi utför avropsservice samt avtal till fasta priser. Våra kunder har alltid högt ställda krav och våra medarbetare strävar hela tiden efter att anpassa uppdragen efter kundernas behov och att optimera lösningarna såväl funktionsmässigt som kvalitets- och miljömässigt. För att uppfylla de förväntningar som ställs på oss så krävs kompetent personal och modern teknik. Som ett led i kompetensupprätthållandet så uppdaterar vi oss bland annat kontinuerligt med utbildningar och ny teknisk utrustning.

 

Kontakta oss för mer information

 

- Service på löpande och fasta priser
- Entreprenad i alla dess former
- Industri med svetskompetens på samtliga förekommande material
- Energibesiktning av fastigheter
 
All personal är certifierade VS-installatörer samt certifierade enligt Säkervatten installation. Vi är även licensierade på Gassvetsning enligt 311, Elsvetsning enligt MMA 111, Tigsvetsning enligt Tig 141.

Custom sub menus