ENERGI

Vi arbetar för en bättre miljö och energi är i centrum i alla våra teknikområden 

Energi berör oss alla

Världens energiförbrukning är för hög, och energi- och klimat är ett ämne som alla måste förhålla sig till. Så mycket som 40% av den totala energiförbrukningen går idag till byggnader och drift av dessa. En betydande del används för uppvärmning, kylning, varmvatten, belysning och utrustning. 

Liksom resten av Europa har Sverige förbundit sig till att minska energianvändningen för att  bidra till ett bättre klimat detta har resulterat i både energimärkning och allt strängare byggregler. Energieffektivisering berör oss alla och för att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Lång erfarenhet av att energieffektivisera

Gunnar Karlsen har lång erfarenhet av energi och att energieffektivisera. Hos oss är inte energi ett separat ämne eller en separat produkt som vi levererar  - det är en kompetens som är intregrerad i hela vår verksamhet och i alla våra teknikområden. Våra ingenjörer är experter på att identifiera de mest energieffektiva lösningarna - både på kort och lång sikt. Vi är nämligen medvetna om att det måste det vara lönsamt för våra kunder att investera i lösningar för att vi tillsammans ska lyckas med energieffektiviseringsmålet som bidrar till detta. 

Vår rådgivningsverksamhet
Energideklarationer

För en bättre miljö

Som ledande leverantör av tekniska installationer för inomhusklimat i Skandinavien är vår ambition att leverera installationer med lägsta möjliga energianvändning i såväl nya som befintliga byggnader.
 
På så sätt kan vi försäkra våra kunder om att de får optimala lösningar som skapar ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som det bidrar till betydande energibesparingar och miljövinster. 
Custom sub menus