TOTALTEKNISK ENTREPRENAD

Vi arbetar med alla typer av entreprenader och kan erbjuda nyckelfärdiga tekniska anläggningar där vi tar ansvar för hela installationsprocessen, från idé och design till installation och drift.

GK-gruppen är Skandinaviens ledande totalleverantör av tekniska entreprenader och erbjuder specialistkompetens inom ventilation, kyla, rör och byggnadsautomation. Inom dessa teknikområden erbjuder vi nyckelfärdiga tekniska anläggningar där vi tar ansvaret för hela installationsprocessen, från idé och design till installation och drift. Vi jobbar med alla typer av entreprenader.

En stor utmaning för konsulter och installatörer i fastighetsprojekt är att uppnå kostnadseffektiva lösningar som tillgodoser fastighetsägarens krav gällande funktion, estetik, areautnyttjande, kvalitet, miljö och budget. De tekniska installationerna är avgörande både för byggnadens funktion som för att tillfredställa kraven. Den mest väsentliga grunden för ett bra byggnadsprojekt läggs i idé - och projekteringsfasen. På Gunnar Karlsen använder vi tillgängliga verktyg och metoder för visualisering och kvalitetssäkring, och kan presentera moderna, tidsriktiga och projektspecifika lösningar i varje enskild entreprenad.

För oss är helhetstänkandet och interaktionen viktig, och vi koncentrerar oss på att lyssna på kunden så att vi kan designa tekniska lösningar som tillfredsställer ett uttalat behov. Som rådgivande entreprenör underlättar vi att bygget ska fungera optimalt i hela byggnadens livstid. Vi lägger därför stor vikt på slutfasen, prioriterar kvalitetssäkrad slutkontroll och en överlämning utan anmärkningar.

 

Kontakta oss för mer information

Custom sub menus