Rådgivning

Våra ingenjörer har ett starkt fokus på energieffektiva lösningar och kan visa på flera olika projekt där våra lösningar har använts.

Inom Gunnar Karlsens rådgivningsverksamhet arbetar idag arbetsmiljöingenjörer, miljövetare, ingenjörer och mättekniker med målet att skapa ett bättre inomhusklimat. Verksamheten präglas av uppfinningsrikedom och energieffektiva, klimatsmarta lösningar.

Inom rådgivning fokuserar vi på samtliga mediaförsörjningssystem i fastigheten  och dess samverkan. Hos Gunnar Karlsen  har vi kunskap och erfarenhet att driva projekt från idé till fungerande anläggning, energiuppföljning och serviceavtal i en väldefinierad process. Inom Gunnar Karlsen förfogar vi över samtliga installationsdiscipliner, något vi anser är en förutsättning för att kunna genomföra helhetsåtaganden.

EPC-modellen

Inom Ramen för vår rådgivningsverksamhet har vi möjlighet att driva mer eller mindre omfattande EPC- Project (energy performance contracting). Projektmodellen syftar till att garantera de beräknade besparingarna och minimera risken för glädjekalkyler och orealiserade besparingar. Riskhanteringen förskjuts till oss som leverantör och innebär att ni som kund inte drabbas av eventuellt negativa överraskningar.

EPC-modellen innebär även ett förenklat investeringsförfarande, med kortare ledtider. Framtida besparingar kan finansisera dagens investeringar och ge en injektion till den ordinarie underhållsbudgeten.
 

Kontakta oss för mer information

 

Vår process

Preliminär analys
En genomgång av aktuellt objekt i syfte att finna möjligheter till förbättrat inomhusklimat och energieffektivare system.


Detaljerad analys
”Att mäta är att veta” i den här fasen bekräftar vi och/eller förkastar vi förslag från den preliminära analysen och skapar beslutsunderlag och offerter för kommande faser.


Genomförande
Som rubriken antyder. Ett genomförande av beslutade åtgärder, traditionella entreprenadkontrakt.


Operationell fas
Uppföljning av energi och klimatprestanda samt utveckling av ev. driftorganisation.

Custom sub menus