KUNSKAPSBANK

Icon 4K - KlimatKompenserad KomfortKyla.pdf  
Läs mer om hur olika energikällor används idag på Solbackens äldreboende i Ystad där vi med hjälp av
något som vi kallar för ”4K – KlimatKompenserad Komfortkyla” hjälper till att ge de boende en bättre inomhusmiljö.

 

 

 

Custom sub menus