Underhållsprogram teknisk verksamhet

I nya fastigheter är det vanligt att leverantörerna av de olika tekniska systemen upprättar drift & skötselinstruktioner över de olika tekniska områdena.

Vi kan samordna dessa instruktioner med era övergripande krav till en gemensam underhållsplan. Tack vare denna samordning undviks onödigt dubbelarbete samtidigt som leverantörernas krav tillgodoses.

Vi kan också skapa dessa planer i fastigheter där detta saknas för optimalt underhåll.

Custom sub menus