TotalTeknisk Service (TTS)

Många fastighetsägare tycker att det är svårt att förhålla sig till olika leverantörer av tekniska tjänster. Gunnar Karlsen Sverige AB har samordnat de tekniska tjänsterna, inom både drift och underhåll, under den gemensamma beteckningen TotalTeknisk Service.

Kundvärdet i detta konceptet är att frigöra kundens tid och att vi tar ansvaret för en samlad  koordinering och leverans av det tekniska servicebehovet.

Regelbunden kontroll och underhåll ger optimal drift av byggnadens tekniska anläggning, och vinsten är bättre effekt av anläggningarna, lägre energianvändning och att delar och anläggning får längre levnadstid.

Kontakta oss för mer information

Custom sub menus