Teknisk drift

Tekniska installationer i byggnader består av komplexa system som är integrerade med varandra inom traditionella områdesgränser. Som fastighetsägare är man naturligt nog mer intresserad av dessa systems funktion och inte själva systemen.

För att du som fastighetsägare skall få ut maximal prestanda av din anläggning krävs det att man sätter ihop en effektiv driftsorganisation anpassad efter era förutsättningar. Vi har den kompetens som krävs för att leverera anpassade lösningar till er genom närvaro på plats och även extern övervakning.

Kontakta oss för mer information

Custom sub menus