Energiuppföjningssystem

Systematisk och kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen i fastigheter är en av de viktigaste åtgärderna för att spara energi. Energiuppföljning ger kontroll.

Systematisk och kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen i fastigheter är en av de viktigaste åtgärderna för att spara energi. Det är dessutom en absolut förutsättning för att kunna följa upp genomförda energibesparande åtgärder. I tillägg till detta är det även ett utmärkt sätt att upptäcka om det är fel på något system som kräver snabb åtgärd för att förhindra onödig energiförbrukning.

Gunnar Karlsen har många energirådgivare med bred erfarenhet av energiuppföljning. Erfarenhet, systemförståelse och tekniköverskridande kompetens gör att våra rådgivare kan föreslå åtgärder med garanterad besparing. Vi kan systematiskt och kontinuerligt övervaka fastigheter för våra kunder och säkra att fel som uppstår blir upptäckta och åtgärdade snabbt.

Som verktyg för energiuppföljning använder vi GK eSight, som är den mest utbredda programvaran i Europa. Detta är ett system som samlar in och analyserar energidata och andra parametrar från fastighetens olika system. Resultatet kan ges ut i olika rapportformer, från enkla visualiseringar till mer detaljerade grafiska framställningar. Systemet ger väldigt god dokumentation och ger er ett utmärkt verktyg för att följa upp åtgärderna som har identifierats i förbindelse med energimärkning eller annan energikartläggning.

 

Kontakta oss för mer information

Custom sub menus