Energideklaration

Energideklaration av byggnader - gör både dig och miljön till vinnare
V
i både kartlägger och implementerar åtgärderna för att få ner energiförbrukningen 

I Sverige är det lagstadgat att alla byggnader (med vissa undantag) ska energideklareras enligt lagen om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985). Lagen säger också att energideklarationen inte får vara äldre än tio år.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning och prestanda samt den miljöpåverkan byggnaden har. Syftet med energideklarationen är att inventera, kartlägga och dokumentera en byggnad och dess energianvändning samt fastsälla hur och i vilken utsträckning energianvändningen kan effektiviseras. Besiktningen ska innehålla en grundläggande kontroll av byggnadens tekniska installationer så som luftbehandling, kyla, värme, värmedistributionssystem, varmvatteninstallationer och belysning.

Vi både kartlägger och implementerar

Vårt mål är inte att frambringa en bokstav på ett papper. Vårt mål är att använda denna för att förbättra byggnanden. För det är implementering av åtgärderna som är det viktigaste och det som faktiskt får ner energiförbrukningen. Att vi både kartlägger och implementerar åtgärderna för att få ner energiförbrukningen är något som skiljer oss från de flesta andra aktörer. 

Ta hjälp av oss 

Vi har arbetat många år med att skapa hälsosamma och energieffektiva inomhusmiljöer och kan hjälpa er med energibesiktning och energideklaration. Kontakta oss så hjälper vi er. Kontakta gärna även vår energirådgivare Ida Åkesson direkt:

070-508 11 03

 

OFFERTFÖRFRÅGAN

Vänligen fyll i formuläret enligt nedan så återkommer vi med offert inom en vecka.
 
Custom sub menus