Befintliga byggnader

Det är ett faktum att tekniska installationer i byggnader behöver underhåll. I tillägg är det en rad myndighetskrav som man måste ta hänsyn till. Gunnar Karlsen kan tekniken och vet vilket underhåll den enskilda installationen kräver, samtidig som vi till alla tillfällen är uppdaterade på myndighetskrav och konsekvenserna av dessa.

För oss är kundförståelse kärnan i vårt servicekoncept. Vi betonar dialog och identifierar kundens behov så att vi kan leverera det servicepaket med efterfrågat innehåll.  Vi vill att serviceavtalen skall ha ett tydligt och mätbart kundvärde.

Custom sub menus