LKAB i Kiruna

Ventilation i mörka djup.

Entreprenaden omfattar luftbehandlingsinstallationer i verkstäder, tömningslägen, spelsalar, ställverk, tappgruppar m.m. Arbetena påbörjas i början av 2011 och anläggningen skall vara klar och överlämnad i dec 2013. Projektledare för uppdraget är Stig Andersson, avdelningschef för företagets entreprenadavd i Norrbotten.

Som en följd av kontraktet med den nya huvudnivån fördubblas Gunnar Karlsen Sverige AB:s åtaganden med LKAB under jord.

Uppdragsgivare: LKAB
Leverans från GK: Luftbehandlingssystem
Projekt: KUJ 1365 
Projekttyp: Luftbehandling
Kontraktsform: Delentreprenad
Byggstart: Januari 2011
Färdig: December 2013
Projektledare: Stig Andersson, Region Nord Luleå

Custom sub menus