Kraftvärmeverk

Gunnar Karlsen Sverige AB i samarbete med Gällivare Värmeverk AB.

Gunnar karlsen Sverige AB har av Gällivare Värmeverk AB fått i uppdrag att installera ventilation i Gällivare kraftvärmeverk.

Arbetet omfattar ny pannhall med panna på 30mw, turbinhall, rökgaskondensering, kontrollrum och personallokaler.

Uppdragsgivare: Gällivare Värmeverk AB
Leverans från GK: Ventilation
Projekt: Kraftvärmeverk
Projekttyp: Installation
Kontraktsform: Delentreprenad
Byggstart: Januari 2010
Färdig: September 2010
Projektledare: Region Nord Gällviare

Custom sub menus