Ägarstyrning och företagsledning

GK-koncernen är ett ansvarstagande företag som tar både kunder, anställda och samhället på allvar och vi väljer därför att utöva vår verksamhetsstyrning i enlighet med norska och internationella principer om god ägarstyrning och företagsledning.

Vi är öppna i vår kommunikation och på många områden går vi längre än vad lagen kräver.

GK-koncernen har en uppsättning styrdokument som beskriver principerna för hur verksamheten ska bedrivas. Dessa gäller för alla enheter inom GK-koncernen och är godkända av styrelsen.

GK-koncernens ägarstyrnings- och ledarskapsprinciper baseras på vår uppförandekod, våra etiska riktlinjer och vår värdegrund (code of conduct). Dessa ska bidra till att företaget når sina mål och ambitioner samt uppfyller missionen att bygga hållbara samhällen för generationer.

Utöver detta baseras företagsstyrningen på gällande aktiebolagslagen och andra skandinaviska lagar.

Ägarstyrning och företagsledning inom GK-koncernen (corporate governance) (på norska)