Vår historia

Från lokal norsk ventilationsentreprenör till ledande nordisk inneklimatkoncern.

År 2014 firar GK Norge 50 år. Företaget har upplevt en jämn och dynamisk tillväxt, från en späd start i Oslo till en nordiskt inneklimatkoncern med vision om en bättre miljö.

En späd start

Kristian Nordberg (till vänster) och Gunnar Karlsen (till höger) vid uppstarten av Nordberg og Karlsen a.s. År 1964 etablerade Kristian Nordberg en liten verksamhet som arbetade med ventilation, entreprenader och fastigheter. Tre år senare fick han sällskap av Gunnar Karlsen och företaget fick namnet ”Nordberg og Karlsen a.s”. De två drev företaget gemensamt fram till år 1981, då de gick skilda vägar och Gunnar Karlsen övertog verksamheten av företagets entreprenaddel.

Företaget fick namnet Gunnar Karlsen (GK), och utvecklade grunden för den verksamhet vi i dag känner.   

Företaget börjar växa

Bilden visar den första byggnaden GK höll till på Brynsvejen 15 i Oslo. Huvudkontoret ligger i dag endast ett stenkast bort, på Ryenstubben 12. En ambition om att utveckla företaget till en rikstäckande verksamhet kännetecknade Gunnar Karlsen AS (GK). Kontor etablerades tidigt i Porsgrunn, Ålesund, Molde, Hamar, Førde, Mo, Trondheim och Bergen. Senare följde en rad etableringar med en tydlig topp till följd av uppköpet av Glent & Co.

Expansion till Sverige

Så startade äventyret om att bli störst i Norden. Den första etableringen i Sverige skedde år 1998 då företaget köpte EVR- Wahlings med kontor i Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Göteborg, Kristianstad och Malmö.

Uppköpet av Honeywells norsk avdelningar för byggautomation och ventilationsentreprenad år 1999 tillförde nya starka avdelningar.  Ett vidare grundlager för expansioner i region Nord och region Väst blev därmed lagt och företaget var nu etablerat i hela Norge.

Övertagande av nytt företag i Sverige  

År 2002 köpte GK-koncernen firman Teknik & Fastighetsservice och fick genom detta en stark lokal organisation. Uppköpet utgjorde grunden för vidare expansion i Sverige efter en period med fusionsanpassningar mellan de två svenska organisationerna.

Till Danmark

År 2005 kom sista tillskottet, VG-Ventilationsgruppen A/S (numera GK DANMARK A/S), med huvudsäte i Odense och verksamhet på Jylland, Fyn och Själland. 45 år efter sin etablering har GK-koncernen blivit en ledande ventilationsentreprenör och serviceleverantör i Norden.

Vägen vidare…

Baserat på en tidigare etablerad vision om att vara rikstäckande har GK-koncernen haft expansion ”i väggarna”. Detta fundament av växtvilja, tillsammans med en uttryckt vilja till att professionalisera styrarbetet och ledning, har fört företaget dit verksamheten är i dag. Med professionella ledare i det operativa, i staber och i stödfunktioner kan företaget i dag visa en väldriven organisation med hög kompetens i alla led. 

Custom sub menus