Miljö och kvalitet


Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001

 

 

Miljöpolicy

Gunnar Karlsen Sverige AB minskar energianvändningen och förebygger föroreningar både hos våra kunder och i vår egen verksamhet. Genom samråd med våra beställare och leverantörer erbjuder vi varor och tjänster där vi på ett affärsmässigt sätt tagit största möjliga miljöhänsyn för en bättre miljö. Avvikelser, förbättringsförslag, nya kundkrav och uppfyllande av lagkrav säkerställer ständiga förbättringar av verksamhetssystemet.

Kvalitetspolicy

GK ska ha marknadens bästa kvalitetsprofil och vara kundens självklara val. Vår målsättning är att leverera samtliga anläggningar på ett säkert sätt utan kvalitetsanmärkningar. Avvikelser, förbättringsförslag, kundkrav och uppfyllande av lagkrav säkerställer ständiga förbättringar av verksamhetssystemet.

GK water.jpg

 

 

Custom sub menus