CSR

Hållbarhet - en del av vår vardag

CSR (corporate social responsibility) handlar om vad vi som företag gör för att ta vårt sociala ansvar. Nästan 40 procent av all energi som används i Sverige går åt till byggnader. Genom vår mission – För en bättre miljö arbetar vi dagligen för ett mer hållbart samhälle. Vi sänker Sveriges totala energiförbrukning genom att energieffektivisera de tekniska installationerna som finns i både nya och befintliga byggnader. Vi brukar säga att vi har Earth Hour året om på Gunnar Karlsen.

GK Gruppen och Röda Korset

GK Gruppen vill också arbeta för en hållbar utveckling utomlands.Vi samarbetar därför med Röda Korset, där vi i dagsläget stödjer projektet  ”Vatten och sanitet i Libanon” under ledning av Röda Korset. Detta är ett projekt som fokuserar på de enorma utmaningar som kriget i Syrien innebär och omfattar både flyktingar och lokalbefolkningen.

Vad innebär Vatten och sanitet i Libanon

Libanesiska Röda Korset (LRC) ger vatten- och sanitetstjänster till syriska flyktingar och utsatta samhällen med det huvudsakliga syftet att tillgodose grundläggande behov, bevara värdighet och förebygga hälsorisker. LRC har arbetat med vatten- och sanitetsprojekt sedan 2014 med främsta huvudsyfte att täcka behov i områden där andra organisationer inte finns eller inte kan få tillgång till.

Norska Röda Korset stödjer LRC genom bidrag från UD i större vatten- och sanitetsprojekt i Hermel och Mashari al Qaa på gränsen mellan Libanon och Syrien. På grund av säkerhetssituationen, är området stängt, och de libanesiska och syriska flyktingarna i området saknar alla typer av förnödenheter. LRC började arbeta inom detta område under 2015, och är den enda organisation som har tillräckligt förtroende från de libanesiska samhällena för att kunna arbeta i de känsliga gränsområdena.

Med stöd från den norska Röda Korset och UD kan LRC ge tillgång till rent vatten, förbättrad sanitet och dessutom utbilda befolkningen om hygienens betydelse. Hittills under 2016, fick mer än 2500 människor tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet. Omkring 2.000 syriska flyktingar i månaden får också tillgång till hygienartiklar och utbildning i samband med dessa. Ökad medvetenhet om hygien bland flyktingarna har lett till en tydlig förskjutning mot bättre förhållanden.

Ronald McDonald Hus Lund 

GK i Sverige stödjer Ronald McDonald i Lund  och Uppsala – hem där barn som är i behov av vård på sjukhus och befinner sig långt från sitt eget hem – kan bo med hela sin familj under sin behandlingsperiod. GK har både skänkt pengar och gjort insamlingar till huset, liksom anordnat fritidsaktiviteter med barnen som bor på hemmet. På ett yrkesprofessionellt plan har GK bistått med en energiutredning och ett serviceavtal.

Situation Baltikum     

Den ideella föreningen Situation Baltikum har som ändamål att genom insamlingar och donationer bedriva biståndsarbete i byn Gaujiena med omnejd. Ett annat syfte är att engagera svenska ungdomar i arbetet, som varje år gör en resa där de åker till utvalda platser för att skänka mat, kläder och hygienartiklar till utsatta barn och ungdomar och samtidigt bjuda in till sociala aktiviteter med dem. Sedan 2017 bedrivs ett växthusprojekt där barn och ungdomar får prova på och lära sig mer om odling.

I maj-juni 2019 var GK med och sponsrade denna resa, vilket var ett utmärkt tillfälle för oss att visa att vi inte bara stödjer välgörande projekt som är direkt kopplade till vår yrkesutövning, utan att vi vill bidra till en bättre miljö för samhället och människan i ett större perspektiv. Läs reserportaget här.

 

Custom sub menus