GK Kundportal

17. maj 2021
GK Kundportal ger dig som fastighetsägare en fullständig översikt över dina fastigheter och tekniska installationer.

När GK:s kompetenta tekniker utför underhåll på dina anläggningar anmäler de eventuella avvikelser. Via portalen får du full översikt över dessa. Tillsammans med en beskrivning av avvikelsen får du ett förslag på åtgärd och en beräknad kostnad. På så sätt får du som fastighetsägare en detaljerad och fullständig översikt på vad vi gör för dig, och du kan återkoppla till din kontaktperson.

Är inomhustemperaturen för låg? Hörs det obekanta ljud från ventilationsanläggningen? Via kundportalen har du även möjlighet att själv anmäla avvikelser. Din kontaktperson kommer då att kontakta dig och föreslå en lösning. Serviceavtalet med GK ger dig tillgång till kundportalen. Hör av dig till din kontaktperson för att få mer information.

Enkel kontroll och styrning av servicen i dina fastigheter
        
  • Ett enkelt webbaserat system som ger översikt över fastigheter, servicerapporter och annan dokumentation.    
  • Du får en översikt över samtliga avvikelser i fastigheterna och vilka åtgärder som kan beställas.    
  • Du kan själv registrera avvikelser.    
  • Alla data uppdateras fortlöpande med uppgifter från GK:s produktionssystem.    
  • Kundportalen kommer fortlöpande att uppdateras med nya och användbara funktioner.

Få tillgång till kundportalen

Genom att fylla i ett formulär får du inloggningsuppgifter till kundportalen. Där kan du på ett enkelt sätt göra serviceanmälningar för din fastighet.