Bolagsuppgifter Gunnar Karlsen Sverige AB

Företagsuppgifter

 

Telefon växel: 08-54 90 11 50

  • Bolagets säte: Stockholms Län, Solna Kommun
  • Fakturaadress: Box 50550, 202 15 Malmö
  • Momsregnr: SE556607569201
  • Organisationsnummer: 556607-5692
  • Bankgiro: 5328-8122
  • Swiftadress: DABASESX 
  • IBAN: SE93 12000000 0135 9157 0680

    Fakturauppgifter hittar du här

Kontaktpersoner Gunnar Karlsen Sverige AB:s huvudkontor.                      
Göran Krawe  Verkställande Direktör  
Jonas Ohlsson  Administrativ chef    
Ola Kårelid  Ekonomichef  
Eva Ekelund  HR-chef 
Patrik Fröde  Inköpschef  
Peter Crozzoli  Verksamhetsutvecklare
Försäljningsansvarig avtal

Custom sub menus