Västerås

Karlfeldtsplatsen 14
722 22 Västerås
021-12 24 50

 

Förfrågningar

 

Avdelningschef | Service
Peder Lundin
0705-82 99 11


Avdelningschef | Entreprenad
Johan Tundal
0709-431459

Projektledare | Service
Fredrik Nidmark
0706-29 55 11

Projektledare | Entreprenad
Anders Kvarnefalk
0761-22 82 00

Projekledare | Entreprenad
Jan Holm
0703-79 65 28

Projektledare | Entreprenad
Ulf Blomberg
0701-67 15 24

 

Custom sub menus