GK Rör AB

GK Rör AB är ett dotterbolag till Gunnar Karlsen Sverige AB. GK Rör AB har lång erfarenhet och gediget kunnande inom VS- och Industriinstallationer och idag arbetar cirka 300 personer i företaget som har sitt säte i Uppsala. Framgångsfaktorn är vår förmåga att kombinerar lokal närvaro med den stora koncernens möjligheter och styrkor. För dig som kund innebär det att du får tillgång till vår samlade kompetens oberoende av vilket kontor du än kontaktar. Resultatet är nära kontakt, en partner med tyngd och ett långsiktigt tänk vad gäller både samarbeten och lösningar.
 

Besöksadress
Upplagegatan 10
754 54 Uppsala
Telefon: 020-55 77 00

VD
Conny Dyrenäs
0733-14 19 19

Ekonomichef
Ulf Söderlund
070-856 20 15

Inköpschef
Emil Odelbrink
070-943 21 01

KMA
Johan Bergman
070-512 70 95

Verksamhetsutvecklare
Anders Johansson
0709-43 21 55

Distriktschef Nord
Bengt Tornberg
0705-988030

Distriktschef Öst 
Joakim Jansson
0709-432111

Distriktschef Stockholm
Stefan Landgren
0705-886583

Distriktschef Syd 
Conny Dyrenäs (t.f.)
0733-141919

Custom sub menus