GK Rör AB

GK Rör AB är ett dotterbolag till Gunnar Karlsen Sverige AB. GK Rör AB har lång erfarenhet och gediget kunnande inom VS- och Industriinstallationer och idag arbetar cirka 100 personer i företaget som har sitt säte i Uppsala. Framgångsfaktorn är vår förmåga att kombinerar lokal närvaro med den stora koncernens möjligheter och styrkor. För dig som kund innebär det att du får tillgång till vår samlade kompetens oberoende av vilket kontor du än kontaktar. Resultatet är nära kontakt, en partner med tyngd och ett långsiktigt tänk vad gäller både samarbeten och lösningar.
 

Besöksadress
Lefflersgatan 5
754 50 Uppsala
Telefon: 018-20 21 00

 

VD
Conny Dyrenäs
0733-14 19 19

 

Custom sub menus