GK Rör AB

GK Rör AB är ett dotterbolag till Gunnar Karlsen Sverige AB. GK Rör AB har lång erfarenhet och gediget kunnande inom VS- och Industriinstallationer och idag arbetar cirka 100 personer i företaget som har sitt säte i Uppsala. Framgångsfaktorn är vår förmåga att kombinerar lokal närvaro med den stora koncernens möjligheter och styrkor. För dig som kund innebär det att du får tillgång till vår samlade kompetens oberoende av vilket kontor du än kontaktar. Resultatet är nära kontakt, en partner med tyngd och ett långsiktigt tänk vad gäller både samarbeten och lösningar.
 

Besöksadress
Lefflersgatan 5
754 50 Uppsala
Telefon: 020-55 77 00

VD
Conny Dyrenäs
0733-14 19 19

Ekonomichef
Ulf Söderlund
070-856 20 15

Business Controller
Caroline Bergdahl
070-167 15 21

Financial Controller
Linnea Höök
070-466 08 18

Inköpschef
Emil Odelbrink
070-943 21 01

KMA
Johan Bergman
070-512 70 95

Lön
Maria Randén
070- 662 10 04

HR
Therése Näs
070-943 21 12

Custom sub menus