Alexis Låftman Kahlmann

Alexis Låftman
Verkställande direktör (vd), GK i Sverige Telefon: +46 705553500

Alexis Låftman Kahlmann (f. 1967) började på GK 2022 som vd för GK:s svenska verksamhet. Låftman Kahlmann har lång och bred erfarenhet från bland annat chefspositioner på Coor, Keolis och Skanska. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH, 1992) och har även en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm (1994). Låftman Kahlmann kommer senast från tjänsten som interim VD för Strategy & PMO inom Sodexo Healthcare, Seniors and Education.

Alexis Låftman